Tag Archives: xét nghiệm tại nhà

Các thuốc điều trị tình trạng Triglycerid cao

Triglyceride tăng cao không có nghĩa là các vấn để sức khỏe chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn có thể thực hiện một số bước, từ dùng thuốc đến điểu chỉnh chế độ ăn, để đảo ngược khuynh hướng và đạt được mức khỏe mạnh. Dưới đây là một số thuốc có thể làm giảm […]