Tag Archives: Cholesterol là gì?

Tìm hiểu về Cholesterol toàn phần và giá trị bình thường của Cholesterol toàn phần?

1. Hiểu biết về Cholesterol toàn phần? Cholesterol đã nhận rất nhiều sự chú ý tiêu cực trong thập kỷ qua. Chỉ riêng từ cholesterol thôi cũng đã gợi lên những hình ảnh về một chất “xấu”, không mong muốn trong cơ thể. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác; cholesterol là một […]