Tag Archives: mỡ máu cao

Các chế phẩm bổ sung hỗ trợ điều trị triglyceride cao

CHẾ PHẨM BỔ SUNG Có những chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể có tác dụng giảm triglyceride đồng thời giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Các chế phẩm bổ sung được trình bày trong bảng dưới đây là những loại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nổng độ triglyceride. Tuy nhiên, […]