Author Archives: Le Van Cong

Nguyên lý hoạt động của hóa chất và máy phân tích huyết học tự động

I – ĐẶC ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN CỦA HÓA CHẤT HUYẾT HỌC 1. Hóa chất huyết học Hóa chất huyết học sử dụng trong phân tích tế bào máu đó là các hóa chất pha loãng, trong đó bao gồm các thành phần: – Muối vô cơ – Đệm vô cơ và đệm hữu cơ […]